Spring 2016 GE101B

Group Name: BBC-4

Design Topic: Quadcopter

Group Members:

 • Nazia Choudhury
 • Jingxin Duan
 • Jennifer Marten
 • Chengbin Zhang

https://www.youtube.com/watch?v=1LqBcvU0GHM;feature=youtu.be

Group Name: BBD-4

Design Topic: Toy Soda Can

Group Members:

 • Eldar Uzicanin
 •  Dominic Ledezma
 •  Adam Oufker


Group Name: BBF-3

Design Topic: Solar Radio

Group Members:

 • Andrew Larson
 • Ifunanya Obidi
 • Shanell Porter
 • Colleen Williams

Group Name: BBH-3

Design Topic: Dust Devil

Group Members:

 • Ashwin Udayaprakash
 • Katherine Biggs
 • Ashwath Srinivas

https://www.youtube.com/watch?v=6eWI_e4nbq8;feature=youtu.be